Bài viết
Datmax036630
Datmax036630 Won 8/12 234 86 107
Theo dõi

Cờ bạc không chơi là thắng Đã chơi phải tỉnh Mình chuyên bắt kèo trái tâm lí - đi ngược số đông

46.9%
Win Rate
-10%
ROI
32
Tips
1.99
Avg Odds
Tất cả Tips Thảo luận
    Đặt mua