Bài viết
shark
shark Won 11/16 2.1K 348 212
Theo dõi

Niềm tin ắt sẽ mang theo hy vọng và sự tin tưởng của người chơi cũng sẽ đi song song với lợi nhuận

16
Tips
1.93
Avg Odds
68.8%
Win Rate
Tất cả Tips Thảo luận
    Đặt mua